Wettelijke informatie

Bedrijfsidentiteit

Camping le Frêche à l’Âne

LLC (Beperkte Aansprakelijkheidsvennootschap)

Aandelenkapitaal: € 10.000,00

SIRET: 52090864100027

Hoofdkantoor: rue du Champ Saint-Paul 6 – 22550 Pléboulle

Telefoon: 02 96 41 08 72

Website: https://www.camping-frechealane.com

Website hosting

OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Realisatie en Ontwikkeling

SARL G&M // Inodia
Aandelenkapitaal : 3000 euros
SIRET : 79951402100044  RCS de Saint-Brieuc
Hoofdkantoor : 6T rue de la Déhanne 22400 LAMBALLE-ARMOR
Telefoon : 02 96 30 22 30
Website : www.inodia.fr

Intellectueel eigendom

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De inhoud van de site is, tenzij anders vermeld, eigendom van Camping le Frêche à l’âne. Bijgevolg kan elk gebruik van de inhoud van de site alleen worden gemaakt met de schriftelijke toestemming van Camping le Frêche à l’âne, die de enige rechter blijft. Elke reproductie of weergave, zelfs gedeeltelijk, door welk middel dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Camping le Frêche à l’âne is verboden en illegaal. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

Gegevensbeschermingsbeleid persoonlijke informatie en cookies

Voor meer informatie over ons privacybeleid en het gebruik van cookies, zie ons Privacybeleid

Scroll to Top